Kalkan Dalış Merkezi, PADI Beş Yıldızlı Dalış Merkezi'dir.
PADI Beş Yıldızlı Dalış Merkezi Üyeliği, kapsamlı bir tüplü sertifikasyon programları, tüplü dalıtıcı seçimi ve tüplü deneyim olanaklarıyla birlikte tüplü dalgıçlara üstünlük sağlayan ilerici PADI Dalış Merkezlerine verilir. PADI Beş Yıldızlı Dalış Merkezi olma niteliğini kazanmak için, bir dalış merkezi, yüksek hizmet ve iş standartlarını karşılamalı ve eğlenceli tüplü dalgıç eğitimi olarak sadece PADI tüplü dalış dersleri geliştirmeli ve sunmalıdır. Bu dalış merkezleri ayrıca kaliteli eğitim, ürün, hizmet ve deneyim sağlamaya yönelik bir taahhüdüyle su altı çevre bilincini aktif bir şekilde geliştirir ve dalgıç eğitiminin PADI Sistemini benimser.